Politica de confidentialitate

Copywriting

Cine suntem?
Prin aceasta politica de confidentialitate, S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. – Timisoara, Maresal Alexandru Averescu nr 59 sc b ap 04, doreste sa va informeze cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colectam si utilizam (cu alte cuvinte, pe care le prelucram si utilizam) in timpul vizitarii de catre dvs. a site-urilor noastre web. Datele cu caracter personal se refera la orice informatii referitoare la o persoana fizica specifica sau identificabila, pe care ni le comunicati sau pe care le primim sau colectam, precum: numele si datele de contact (de ex. adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail), informatii privind solicitarile dvs. si relatia profesionala pe care o aveti cu noi, precum si orice participare alaturi de noi, informatii referitoare la ora, scopul si, daca este cazul, locul in care utilizati site-urile noastre web si alte servicii electronice. Colectam si utilizam date cu caracter personal numai in masura permisa prin lege sau daca ne-ati acordat consimtamantul prealabil in acest sens.

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. prelucreaza datele dvs. cu caracter personal exclusiv in cadrul dispozitiilor legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din Romania. Acestea sunt dispozitiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si dispozitiile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice.
Salariatii si imputernicitii nostri au obligatia de a respecta dispozitiile cu privire la protectia datelor conform normelor legale.

In legatura cu toate solicitarile legate de datele dvs., de protectia datelor in cadrul societatii S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. sau orice intrebare/reclamatie pot fi adresate catre adresa de email: contact@peaks.ro.


Scopul prelucrarii datelor il reprezinta:

 • reclama, marketing si publicitate
 • functionarea site-ului (creare cont)

In cele ce urmeaza va informam cu privire la modul, volumul si scopurile prelucrarii si utilizarii datelor cu caracter personal.

Puteti modifica in orice moment orice informatie detinuta despre dvs.

Procesul de modificare sau stergere a datelor dvs. se va realiza online, din contul dvs. Suntem in curs de implementare, pana atunci, insa, va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@peaks.ro, iar responsabilul companiei noastre va solutiona cererea dvs. in cel mai scurt timp cu putinta.


Ce drepturi aveti si cum le puteti exercita?
Potrivit Legii 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor personale colectate de catre noi.


Dreptul la informare

(1) In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(2) In cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat ca, in momentul colectarii datelor sau, daca se intentioneaza dezvaluirea acestora catre terti, cel mai tarziu pana in momentul primei dezvaluiri, sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care persoana vizata poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
b) scopul in care se face prelucrarea datelor;
c) informatii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
d) orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica in cazul in care prelucrarea datelor se face in scopuri statistice, de cercetare istorica sau stiintifica, ori in orice alte situatii in care furnizarea unor asemenea informatii se dovedeste imposibila sau ar implica un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum si in situatiile in care inregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevazuta de lege.


Dreptul de acces la date

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
a) informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
b) comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
d) informatii privind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
e) informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, prevazut la art. 24, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile prezentei legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile prevazute la alin. (1), printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sanatate, cererea prevazuta la alin. (2) poate fi introdusa de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica in cerere persoana in numele careia este introdusa. La cererea operatorului sau a persoanei vizate comunicarea prevazuta la alin. (3) poate fi facuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de persoana vizata.
(5) In cazul in care datele cu caracter personal legate de starea de sanatate sunt prelucrate in scop de cercetare stiintifica, daca nu exista, cel putin aparent, riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate si daca datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau masuri fata de o anumita persoana, comunicarea prevazuta la alin. (3) se poate face si intr-un termen mai mare decat cel prevazut la acel alineat, in masura in care aceasta ar putea afecta bunul mers sau rezultatele cercetarii, si nu mai tarziu de momentul in care cercetarea este incheiata. In acest caz persoana vizata trebuie sa isi fi dat in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele sa fie prelucrate in scop de cercetare stiintifica, precum si asupra posibilei amanari a comunicarii prevazute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplica atunci cand prelucrarea datelor se efectueaza exclusiv in scopuri jurnalistice, literare sau artistice, daca aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor de informare.


Dreptul de interventie asupra datelor

(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte;
b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
c) notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul alin. (1), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).


Dreptul de opozitie

(1) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
(2) Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
(3) In vederea exercitarii drepturilor prevazute la alin. (1) si (2) persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(4) Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate in temeiul alin. (1) sau (2), precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).


Exceptii
(1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) si ale art. 15 nu se aplica in cazul activitatilor prevazute la art. 2 alin. (5), daca prin aplicarea acestora este prejudiciata eficienta actiunii sau obiectivul urmarit in indeplinirea atributiilor legale ale autoritatii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesara atingerii obiectivului urmarit prin desfasurarea activitatilor mentionate la art. 2 alin. (5).
(3) Dupa incetarea situatiei care justifica aplicarea alin. (1) si (2) operatorii care desfasoara activitatile prevazute la art. 2 alin. (5) vor lua masurile necesare pentru a asigura respectarea drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autoritatile publice tin evidenta unor astfel de cazuri si informeaza periodic autoritatea de supraveghere despre modul de solutionare a lor.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale

(1) Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
a) retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).
(2) Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai in urmatoarele situatii:
a) decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului, introdusa de persoana vizata, sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere, sa garanteze apararea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.


Dreptul de a se adresa justitiei

(1) Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost incalcate.
(2) Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.


Contact

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus de revocare, informare, stergere sau corectare a datelor dvs. va rugam sa va adresati prin cerere scrisa prin e-mail la contact@peaks.ro.

Ce date sunt stocate de S.C. PEAKS AGENCY S.R.L.?


1.1 Stocarea si prelucrarea de date care nu au caracter personal (anonime) in scopuri interne legate de sistem si in scopuri statistice

In cazul accesarii paginii noastre de internet browser-ul dvs. de internet transmite automat date (de ex. data si ora accesarii, adresa URL a paginii de internet care face trimiterea, fisierul accesat, cantitatea datelor transmise, tipul si versiunea browser-ului, sistemul de operare) catre serverul nostru, pe baza unor setari tehnice. Aceste date sunt colectate si utilizate exclusiv in scop statistic si in scop de analiza, de ex. pentru imbunatatirea ofertei.
Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alti identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesati site-ul) pot fi in anumite circumstante date cu caracter personal si ca atare le vom trata ca atare.


1.2 Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal

1.2.1 Datele pentru serviciul newsletter
La inregistrarea pentru serviciul nostru newsletter datele dvs. sunt utilizate de S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. in scopuri promotionale si de marketing. Utilizarea inceteaza de indata ce renuntati la serviciul newsletter. Puteti renunta oricand la serviciul newsletter.

1.2.2 Utilizarea de cookie-uri

Cookie-urile sunt mici fisiere text care sunt salvate de browser-ul dvs. de internet si servesc pentru a face pagina noastra de internet per total mai usor de utilizat, mai eficienta si mai sigura. Cookie-urile nu cauzeaza daune computerului dvs. si nu contin virusi. Puteti impiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a browser-ului dvs.
Pagina noastra online contine cookie-uri. Cookie-urile salveaza in special setarile alese de dvs. De asemenea cookie-urile sunt utilizate de noi in scop statistic. Va atragem atentia asupra faptului ca prin impiedicarea instalarii de cookie-uri se poate intampla sa nu puteti utiliza toate functiile paginii noastre de internet.

Folosim cookie-uri pentru a personaliza continutul si anunturile, pentru a oferi functii de retele sociale si pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de retele sociale, de publicitate si de analize informatii cu privire la modul in care folositi site-ul nostru. Acestia le pot combina cu alte informatii oferite de dvs. sau culese in urma folosirii serviciilor lor.

Pentru informatii sau solicitari in baza dreptului persoanelor vizate conform GDPR, va puteti adresa Ofiterului (Responsabilului) cu Protectia Datelor la adresa de e-mail contact@peaks.ro sau puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

1.2.2.1 Fisierele cookie vor fi imparțite pe categorii:


Cookie-uri interne
O vizita pe acest site poate plasa cookie-uri in scopuri de:

Cookie-uri esentiale. Necesare pentru functionarea site-ului. Putem folosi module cookie esentiale pentru a autentifica utilizatorii, pentru a preveni utilizarea frauduloasa a conturilor de utilizator sau pentru a oferi functii specifice site-ului.
Cookie-uri de masurare a traficului. Ne permite sa recunoastem si sa numaram numarul de vizitatori si sa vedem cum se deplaseaza vizitatorii in site cand il folosesc. Acest lucru ne ajuta sa imbunatatim modul in care functioneaza site-ul.
Cookie-uri de functionalitate. Este folosit pentru a va recunoaste cand va intoarceti la site. Acest lucru ne permite sa personalizam continutul nostru pentru dvs., sa va salutam dupa nume si sa va amintim preferintele dvs. (de exemplu, alegerea limbii sau regiunii dvs.).
Cookie de targetare. Inregistreaza vizita dvs. pe site, paginile pe care le-ati vizitat si link-urile pe care ati dat click. Vom folosi aceste informatii pentru a face site-ul si mai relevant pentru interesele dvs. De asemenea, exista posibilitatea de a impartasi aceste informatii unor terte parti, tot in scopul de a face site-ul mai relevant pentru dvs.
Pentru a vedea o lista de cookie-uri folosite de site-ul nostru, consultati tabelul Cookies.


Third-party (terta-parte) cookies
Pe langa cookie-urile proprii, este posibil sa folosim si alte cookie-uri terta parte (third-party) pentru a raporta statisticile de utilizare a site-ului si pentru a imbunatati eforturile de marketing.

Urmarirea cookie-urilor/Tracking cookies. Urmaresc comportamentul pe site si il conecteaza de alte valori care sa permita o mai buna intelegere a obiceiurilor de utilizare.
Cookie-uri de optimizare/Optimization cookie. Permit urmarirea in timp real a conversiei utilizatorilor din diverse canale de marketing pentru a evalua eficienta acestora.
Cookie-uri pentru parteneri. Ofera partenerilor nostri informatii de conversie pentru a-si putea optimiza eforturile de marketing platite.
Pentru a vedea o lista de cookie-uri third-party (terta parte) folosite de site-ul nostru, consultati tabelul Cookies.


Actualizarea sau stergerea informatiilor dvs. cu caracter personal

Aveti anumite drepturi in legatura cu informatiile dvs. cu caracter personal. Puteti sa accesati informatiile dvs. cu caracter personal si sa confirmati ca acestea raman corecte si sa le actualizati sau sa alegeti daca doriti sau nu sa primiti materiale de la noi sau de la unii dintre partenerii nostri.

Daca doriti informatii suplimentare cu privire la drepturile dvs. sau doriti sa exersati oricare dintre drepturile de mai sus, puteti sa ne contactati si prin contact@peaks.ro . Exercitarea drepturilor dvs. mentionate mai sus este gratuita. Daca locuiti sau va aflati in SEE (Spatiul economic european), aveti dreptul sa solicitati:

 • sa va oferim acces la orice informatii cu privire la identitatea personala pe care le detinem;
 • sa impiedicati prelucrarea informatiilor dvs. cu caracter personal in scopuri de marketing direct;
 • sa actualizati orice informatie identificabila personal care este invechita sau incorecta;
 • stergeti toate informatiile identificabile cu caracter personal pe care le detinem despre dvs.;
 • restrictionati modul in care procesam informatiile dvs. personale identificabile;
 • furnizati informatiile dvs. personale de identificare unui tert furnizor de servicii; sau
 • sa va furnizam o copie a oricarei Informatii cu privire la identificarea personala pe care o avem despre dumneavoastra.

Incercam sa raspundem la fiecare e-mail cu promptitudine, acolo unde este posibil, si sa oferim raspunsul nostru in termenul stabilit de legislatia in vigoare. Retineti totusi ca vor exista informatii reziduale care vor ramane in bazele noastre de date, jurnalele de acces si alte inregistrari care pot contine sau nu informatii personale. De asemenea, retineti ca anumite informatii identificabile cu caracter personal pot fi scutite de astfel de solicitari in anumite circumstante, ceea ce poate include daca trebuie sa continuam procesarea informatiilor dvs. personale cu scopul de a va conforma unei obligatii legale.

Cand ne trimiteti un e-mail cu o cerere, este posibil sa va rugam sa ne furnizati informatiile necesare pentru a va confirma identitatea.


In ce situatii au tertii acces la datele dvs.?

 1. Transmitere catre institutii publice, de ex. in cazul unei dispozitii judecatoresti
  La dispozitia institutiilor competente in cazuri speciale trebuie sa oferim informatii cu privire la date cu caracter personal), in masura in care acest lucru este necesar in scopul cercetarii penale, sigurantei publice, pentru indeplinirea sarcinilor legale ale serviciilor de informatii sau serviciului militar de contrainformatii sau in scopul realizarii drepturilor de proprietate intelectuala.

 2. Plugin-uri de retele sociale

Pagina noastra de internet utilizeaza „plugin“-uri de la operatorii de retele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de retele sociale de pe pagina noastra de internet sunt marcate clar. La accesarea paginilor noastre de internet care contin un plugin de retea sociala browser-ul dvs. va realiza o conectare directa la serverul operatorului retelei sociale. Continutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului retelei sociale direct catre browser-ul dvs. si va fi integrat de acesta in pagina de internet. Prin integrarea plugin-ului operatorul retelei sociale primeste informatia ca ati accesat pagina noastra. In cazul in care in timpul vizitarii paginii noastre de internet este in derulare o sesiune de conectare valabila la o retea sociala, vizita poate fi atribuita contului respectiv de utilizator. In cazul in care interactionati cu plugin-ul, informatia respectiva este transmisa operatorului de retea sociala si este salvata acolo. Daca doriti sa impiedicati colectarea datelor dvs. de catre operatorul retelei sociale prin intermediul paginii noastre de internet, trebuie sa va deconectati (adica sa va delogati) de la serviciul operatorului de retea sociala inainte de vizitarea paginii noastre de internet.

De asemenea puteți contra din site-ul nostru transmiterea datelor catre fiecare tip de plugin, din pagina Politica de utilizare Cookie-uri.

Informatii privind scopul si volumul stocarii de date precum si privind procesarea ulterioara, utilizarea si drepturile de care beneficiati, precum si posibilitatile de setare puteti gasi in precizarile operatorului de retea sociala referitoare la protectia datelor, care nu au legatura cu aceasta declaratie cu privire la protectia datelor. In privinta operatorului „facebook“ gasiti aceste directive la adresa http://www.facebook.com/policy.php.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.


 1. Serviciul de analiza web Google Analytics

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Google Analytics “ al societatii Google Inc. in scop statistic. Acest serviciu de analiza web utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. intr-un stat membru UE sau in afara UE (de ex. in SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor in SUA prin participarea in proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc. Nici noi si nici societatea Google Inc. nu vom conecta adresa dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Google Inc. sau de catre noi.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.


 1. Serviciul de analiza web CXENSE

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Cxense “ al societatii Cxense ASA, Norway in scop statistic precum si pentru modelarea ofertelor noastre in functie de preferintele utilizatorilor. Acest serviciu de analiza web utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Cxense ASA, Norway intr-un stat membru UE si sunt salvate acolo.
Societatea Cxense ASA, Norway va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Cxense ASA, Norway. Nici noi si nici societatea Cxense ASA, Norway nu vom conecta adresa dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Cxense ASA, Norway sau de catre noi.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.


 1. Serviciul de publicitate online Enreach

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de analiza web „Enreach“ al societatii Cxense ASA, Norway in scop statistic precum si pentru modelarea ofertelor noastre in functie de preferintele utilizatorilor. Acest serviciu de analiza web utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii anonime cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Cxense ASA, Norway intr-un stat membru UE si sunt salvate acolo.
Societatea Cxense ASA, Norway va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Cxense ASA, Norway. Nici noi si nici societatea Cxense ASA, Norway nu vom conecta adresa dvs. IP cu alte date care sunt salvate de Cxense ASA, Norway sau de catre noi.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.


 1. Serviciul de publicitate online Google ADSENSE

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online „Google AdSense“ al societatii Google Inc. in scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. intr-un stat membru UE sau in afara UE (de ex. in SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor in SUA prin participarea in proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS
Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google AdSense puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului).

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.


 1. Serviciul de publicitate online Google Double Click

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online „Google DoubleClick“ al societatii Google Inc. in scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Google Inc. intr-un stat membru UE sau in afara UE (de ex. in SUA) si sunt salvate acolo. Google Inc ofera un regim adecvat de protectia a datelor in SUA prin participarea in proiectul Privacy Shield – vezi detalii la https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnaNAAS

Societatea Google Inc. va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Google Inc.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Google DoubleClick puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

Va mentionam ca blocarea cookie-urilor catre Google poate avea implicatii diverse, care nu au nicio legatura cu site-ul nostru (de exemplu cand veti da click pe un anunt/reclama din motorul de cautare www.google.ro pentru a ajunge in site-ul nostru, probabil Google.ro nu va permite incarcarea site-ului)
Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.


 1. Serviciul de publicitate online Gemius AdOcean

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online „Gemius“ al societatii Gemius. in scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Gemius Inc. intr-un stat membru UE si sunt salvate acolo.

Societatea Gemius va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Gemius.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Gemius puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.


 1. Serviciul de publicitate online Zontera

Pagina noastra de internet utilizeaza serviciul de publicitate online „Zontera“ al societatii Zontera in scop de servire a reclamelor online. Acest serviciu de livrare a reclamelor in website-ul nostru utilizeaza asa-numite „cookie“-uri (vezi mai sus la Utilizarea de cookie-uri). Prin cookie-uri sunt generate numai informatii cu privire la utilizarea paginii noastre de internet. Aceste informatii sunt transmise catre serverul societatii Zontera intr-un stat membru UE si sunt salvate acolo.

Societatea Zontera va transmite eventual informatiile catre terti, in masura in care acest lucru este prevazut de lege sau in masura in care tertii proceseaza aceste date la comanda societatii Zontera.

Societatea S.C. PEAKS AGENCY S.R.L. nu isi asuma raspunderea pentru directivele de protectie a datelor si procedurile paginilor internet partenere.
Pentru a gestiona daca doriti sau nu trimiterea cookie-urilor spre Zontera puteti accesa pagina unde va puteti exprima consimtamantul referitor la fiecare fisier cookie in parte.

Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs., evidentiate prin comportamentul de navigare.


Securitatea datelor
Pagina noastra de internet si celelalte sisteme informatice ale noastre sunt protejate prin masuri tehnice si organizatorice impotriva accesului, modificarii sau difuzarii datelor dvs. de catre persoane neautorizate precum si impotriva pierderii sau distrugerii datelor dvs.

Este necesar sa tratati in permanenta cu confidentialitate datele dvs. de acces si sa inchideti fereastra de browser cand terminati vizitarea paginii noastre de internet.

Pentru transferul de date cu caracter personal utilizam proceduri tehnice de criptare. Puteti identifica transmiterea de date criptate (https) prin afisarea unui simbol de inchidere, de ex. afisarea unui simbol de cheie sau lacat in bara de statut a browser-ului dvs.

Intra in contact cu PEAKS